Prawa

Posiadaczem praw autorskich, osobistych i majątkowych jest autor zdjęcia, czyli fotograf lub jego spadkobiercy. Posiadacz odbitki lub negatywu, takich praw autorskich nie posiada, o ile nie zawarł stosownej umowy z autorem.


Na podstawie takiej umowy może nastąpi przekazanie praw majątkowych.
W myśl obowiązującego prawa nie możesz wykorzystać tych zdjęć
do jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody autora.